CITY SMART PARKING Podmínky používání

Následující podmínky používání (dále pouze jako "Podmínky používání") řídí přístup k a používání:

 1. naše webové stránky na adresách www.eparkomat.cz/app a www.eparkomat.com (dále pouze jako "Webová stránka CSP");
 2. naší platformy (včetně rozhraní API - nezbytného pro přístup k platformě), která poskytuje služby pro propojení s vozem (dále pouze jako "Platforma CSP");
 3. software mobilního zařízení poskytovaný naší společností prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play včetně naší mobilní aplikace s názvem eParkomat (dále pouze jako "Mobilní aplikace CSP);
 4. texty, fotky, média, údaje, informace a jiné materiály nebo obsah (společně dále jako "Obsah") obsažený nebo poskytovaný způsoby uvedenými v bodech (a) až (c); a (d) veškerý další Obsah, výrobky a služby poskytované naší společností a podrobněji popsané na Webové stránce CSP (společně dále jako "Řešení CSP").
Tyto Podmínky používání tvoří dohodu mezi společností City Smart Parking s.r.o. (dále také jako "CSP", "my", "nám/nás/", "náš/naše") a Vámi. Pojem "vy" se týká osoby nebo subjektu, který vyhledává, instaluje, stahuje, přistupuje k nebo jinak používá Řešení CSP (přičemž "použití" nebo "používání" označuje v těchto Podmínkám používání všechny předchozí činnosti).

POUŽÍVÁNÍM ŘEŠENÍ CSP:

 1. PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE:
  1. JSTE DOSÁHLI ZLETILOSTI V RÁMCI VAŠÍ JURISDIKCE,
  2. JSTE OPRÁVNĚNI VSTOUPIT DO ZÁVAZKŮ, A
  3. ŽE VEŠKERÉ VÁMI POSKYTNUTÉ INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM ŘEŠENÍ CSP JSOU PRAVDIVÉ, PŘESNÉ, AKTUÁLNÍ A ÚPLNÉ; A
 2. SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKEM A DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍLEŽITOSTNĚ AKTUALIZOVÁNY V SOULADU S BODEM 3. POKUD POUŽÍVÁTE ŘEŠENÍ CSP JMÉNEM JINÉ OSOBY NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE OPRÁVNĚNÍ ZAVÁZAT TUTO OSOBU NEBO TENTO SUBJEKT K TĚMTO PODMÍNKÁM POUŽÍVÁNÍ.

 1. CSP
 2. Webová stránka CSP je provozována společností CSP. Jsme česká registrovaná společnost se sídlem na adrese: Karviná - Fryštát, Vydmuchov 707/20, PSČ 733 01. Pokud nás chcete kontaktovat, použijte prosím emailovou adresu info@eparkomat.com

 3. Požadavky Řešení CSP
 4. Abyste mohli používat Řešení CSP (kromě Webové stránky CSP), musíte vlastnit:

  1. Chytrý mobilní telefon
  2. Aktivovaná mobilní data pro Váš mobilní telefon
  3. Nainstalovanou "Mobilní aplikaci CSP" pro platformu Android nebo IOS
  4. Hardwarové zařízení schválené pro používání Řešení CSP společností Mojio (dále pouze jako "Hardwarové zařízení Mojio")
  5. Aktivní plán mobilních dat pro Hardwarové zařízení Mojio a
  6. Pokud to vyžaduje váš mobilní operátor, předplatné služeb pro propojení s vozem.

 5. Změny těchto Podmínek používání a Řešení CSP
  1. Kromě případů zakázaných obecně platnými právními předpisy si vyhrazujeme právo příležitostně měnit tyto Podmínky používání. Váš nepřetržitý přístup nebo používání Řešení CSP po změně těchto Podmínek používání znamená, že jste se změnami souhlasili. Kontrolujte prosím pravidelně tyto Podmínky používání, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám platným v okamžiku používání.
  2. Vyhrazujeme si právo měnit příležitostně Řešení CSP. Pokusíme se vás s rozumným předstihem předem informovat o jakýchkoliv podstatných změnách.

 6. Licence k Mobilní aplikaci CSP
 7. V rámci těchto Podmínek používání vám po dobu platnosti Podmínek udělujeme celosvětovou, nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou a zrušitelnou licenci k užívání Mobilní aplikace CSP na vašem mobilním zařízení s operačním systémem iOS nebo Android v souladu s těmito Podmínkami používání.

 8. Přístup k Webové stránce CSP
 9. Nezaručujeme, že bude Webová stránka CSP nebo obsah na ní uvedený vždy nepřerušeně dostupný. Můžeme pozastavit, přerušit nebo omezit dostupnost všech nebo některých částí Webové stránky CSP, a to z obchodních nebo provozních důvodů. Pokusíme se vás předem informovat o případném přerušení nebo pozastavení.

 10. Přístup k Platformě CSP
 11. Máme právo, dle vlastního uvážení, odmítnout vám přístup k Platformě CSP, a to z obchodních nebo provozních důvodů či v důsledku porušení těchto Podmínek používání. Pokud vás o to požádáme, okamžitě ukončíte přístup k Platformě CSP nebo používání Platformy CSP.

 12. Aktualizace softwaru
 13. Mobilní aplikace CSP mohou příležitostně automaticky stahovat a instalovat aktualizace. Tyto aktualizace jsou navrženy tak, aby zlepšovaly, rozšiřovaly a dále vyvíjely Řešení CSP, a mohou mít formu opravy chyb, rozšíření funkcí, nových softwarových modulů a zcela nových verzí. Souhlasíte se získáváním takových aktualizací (a dovolujete nám je poskytovat, a to také prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play) v rámci Vašeho používání Řešení CSP.

 14. Vlastnictví
 15. Všechna práva, nároky a podíly, včetně práv duševního vlastnictví, k Řešení CSP, Shromažďované statistické informace a další námi poskytované materiály v rámci těchto Podmínek používání a všechny aktualizace, úpravy, překlady, zlepšení nebo odvozené práce zůstanou v našem vlastnictví (nebo případně ve vlastnictví třetí strany - našich dodavatelů). Řešení CSP a všechny námi poskytované materiály v rámci Podmínek používání jsou vám poskytnuty na základě licence, nikoli "prodány". Všechna práva, která vám v těchto Podmínkách používání nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

 16. Uživatelské ID pro Řešení CSP
 17. Abyste měli přístup k jistým funkcím Řešení CSP (např. Platforma CSP), můžete být vyzváni, abyste se úspěšně přihlásili do uživatelského účtu pomocí dostupných rozhraní v Řešení CSP a bude vám vystaveno uživatelské jméno a heslo pro přihlášení (dále pouze jako "Uživatelské ID"). Pokud vám je vystaveno Uživatelské ID, budete s ním zacházet jako s důvěrnou informací, budete ho uchovávat v bezpečí a nesdělíte ho jiné osobě. Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit vám vydané Uživatelské ID, a to na základě našeho uvážení. Pokud vám znemožníme přístup k Uživatelskému ID, může vám být odepřen přístup i k Řešení CSP

 18. Nezákonné nebo zakázané používání
 19. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nebudete používat Řešení CSP pro jiné účely než:

  1. zjišťování a poznávání námi nabízených výrobků a služeb pro parkování
  2. získávání informací o vašem voze, včetně polohy

  Aniž by byla omezena všeobecná povaha předchozího ustanovení, nebudete (ani se nepokusíte):

  1. Posílat, nahrávat, shromažďovat, přenášet, uchovávat, používat, oznamovat, zveřejňovat nebo jinak sdělovat v rámci Řešení CSP (včetně developerských fór) žádné údaje, informace, fotky, videa, hudbu ani jiné materiály nebo obsah, který:
   1. Obsahuje počítačové viry, červy, zákeřné kódy nebo jiný software, který by mohl poškodit nebo pozměnit počítačový systém nebo data
   2. Nemáte zákonné právo posílat, nahrávat, shromažďovat, přenášet, uchovávat, používat, zveřejňovat nebo jinak sdělovat
   3. Je chybný, záměrně klamný nebo zastírá svůj původ
   4. Je šikanující, obtěžující, urážlivý, výhružný, vulgární, nemravný nebo nepříjemný nebo obsahující pornografii, nahotu nebo obrazné či bezdůvodné násilí, nebo propagující násilí, rasismus, diskriminaci, fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu skupině či jedinci
   5. Poškozuje nezletilé nebo je zaměřený na nezletilé
   6. Porušuje platné právní předpisy nebo nedodržuje, porušuje či jinak zneužívá práva duševního vlastnictví či jiná práva třetí strany (včetně osobnostních práv, práva na ochranu soukromí nebo práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), nebo
   7. Podněcuje chování, které může porušovat právní předpisy nebo může způsobovat občansko-právní nebo trestní odpovědnost
   8. Poškozovat, přetěžovat, narušovat či jinak zasahovat do serverů a sítí souvisejících s Řešením CSP (např. odepření servisního zákroku)
   9. Pokoušet se získat neoprávněný přístup k Řešení CSP
  2. Získávat data, používat roboty nebo podobné způsoby shromažďování nebo získávání dat, kopírovat, upravovat, aplikovat reverzní inženýrství, rozkládat nebo dekompilovat Řešení CSP nebo jeho části, ani se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód
  3. Používat Řešení CSP pro vytvoření podobného nebo konkurenčního výrobku nebo služby
  4. Propojovat Webovou stránku CSP způsobem, který je nezákonný nebo poškozuje či zneužívá naši pověst, nebo způsobem, který představuje neexistující formu spojení, schválení nebo souhlasu na naší straně, nebo s jinou vámi nevlastněnou stránku, nebo
  5. Používat Řešení CSP jiným způsobem, než dovolují tyto Podmínky používání.

  Máme právo odstranit data, informace, fotky, videa, hudbu či jiné materiály nebo obsah, který posíláte, nahráváte, shromažďujete, přenášíte, uchováváte, používáte, sdělujete, zveřejňujete nebo jinak zpřístupňujete v Řešení CSP, pokud takový obsah dle našeho vlastního uvážení nesplňuje normy stanovené v bodě (i) výše.

 20. Ochrana soukromí
 21. Klikněte prosím zde, abyste si prošli naše aktuální Zásady ochrany soukromí, které obsahují důležité informace o našich postupech při shromažďování, uchovávání, používání a sdělování informací o identifikovatelných osobách (dále pouze jako "Osobní údaje") a které jsou tímto nedílnou součástí těchto Podmínek používání:
  https://eparkomat.com/cs/soukromi/

  Prohlašujete a zaručujete nám, že Uživatelská data obsahují pouze Osobní údaje ve vztahu k nimž jste poskytli všechny informace a oznámení, získali platné souhlasy a povolení třetí strany, a že máte všechna oprávnění vyžadovaná platnými zákony, abyste nám umožnili: (i) zpřístupnit Řešení CSP; a (ii) vytvořit, používat a zpřístupňovat Shromažďované statistické informace pro všechny účely a bez jakýchkoli omezení.

 22. Viry
 23. Stahování a prohlížení Obsahu je prováděno na vaše vlastní riziko. Nezaručujeme, že je Řešení CSP kompatibilní s vaším počítačovým systémem nebo že nebude Řešení CSP, případně odkazy z něj, obsahovat chyby, viry, červy, trojské koně nebo škodlivé nástroje či jiné kódy, které vykazují kontaminační nebo destruktivní vlastnosti. Jste odpovědni za implementaci opatření pro ochranu bezpečnosti a integrity vašeho počítačového systému a ponesete všechny náklady na servis, opravy nebo připojení k vašemu počítačovému systému, které mohou být nezbytné v důsledku používání Řešení CSP.

 24. Nikoliv důvěrné informace
 25. Nezaručujeme důvěrnost informací sdělených prostřednictvím Řešení CSP. Nezaručujeme bezpečnost dat přenášených prostřednictvím internetu nebo veřejných sítí souvisejících s vaším používáním Řešení CSP.

 26. Zřeknutí se odpovědnosti
 27. BERETE NA VĚDOMÍ, ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE:

  1. VŠEOBECNÉ ZŘEKNUTÍ.
  2. ŘEŠENí CSP JE POSKYTOVáNO "TAK JAK JE" A JE DOSTUPNé SE VšEMI CHYBAMI A BEZ JAKýCHKOLI ZáRUČNíCH PODMíNEK. V MAXIMáLNíM ROZSAHU POVOLENéM APLIKOVATELNýMI PRáVNíMI PŘEDPISY SE ZŘíKáME VšECH ZáRUK, PROHLášENí A PODMíNEK TýKAJíCíCH SE ŘEšENí CSP, AŤ UŽ SE JEDNá O ZáRUKY VýSLOVNé, ODVOZENé, ZáKONNé NEBO SOUVISEJíCí, VČETNĚ PŘEDEVšíM ZáRUK A PODMíNEK OBCHODOVATELNOSTI, TRŽNí KVALITY, KOMPATIBILITY, PRáVNíHO TITULU, BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, úPLNOSTI, NERUšENéHO POUŽíVáNí, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, PLATNOSTI, AKTUáLNOSTI, KVALITY, INTEGRACE, VHODNOSTI PRO KONKRéTNí úČEL A NEPORUšENí PRáV, NEBO ZáRUK A PODMíNEK VYPLýVAJíCíCH Z PRŮBĚHU OBCHODOVáNí NEBO VYUŽíVáNí OBCHODU. ZŘíKáME SE ROVNĚŽ ZáRUK STANOVUJíCíCH, ŽE ŘEšENí CSP JE NEBO BUDE BEZCHYBNé NEBO BUDE FUNGOVAT BEZ PŘERUšENí. PŘEDCHOZí USTANOVENí NEMá VLIV NA ZáKONNOU ZáRUKU, NA KTEROU MŮŽETE MíT NáROK V RáMCI APLIKOVATELNýCH PRáVNíCH PŘEDPISŮ, POKUD POUŽíVáTE ŘEšENí CSP JAKO SPOTŘEBITEL, VČETNĚ ODVOZENé ZáRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRéTNí úČEL.

  3. SPOLÉHÁNÍ NA INFORMACE
  4. OBSAH V ŘEšENí CSP JE POSKYTOVáN POUZE PRO VšEOBECNé INFORMAČNí úČELY. NEMá BýT POVAŽOVáN ZA INFORMACI, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT. PŘED UČINĚNíM NEBO ZDRŽENíM SE URČITéHO KROKU NA ZáKLADĚ OBSAHU ŘEšENí CSP SE MUSíTE PORADIT S ODBORNíKEM NEBO SPECIALISTOU.

  5. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA VŮZ
  6. ŘEŠENÍ CSP NENÍ NAVRŽENO NEBO ZAMÝŠLENO JAKO NÁHRADA ZA RADU ČI INFORMACI POSKYTOVANOU VýROBCEM VAšEHO VOZU NEBO PROFESIONáLNíM A LICENCOVANýM MECHANIKEM.

  7. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA RIZIKO
  8. ŘEŠENÍ CSP NENÍ NAVRŽENO NEBO ZAMÝŠLENO PRO POUŽITÍ V POHOTOVOSTNÍCH NEBO VYSOCE RIZIKOVÝCH SITUACÍCH.

  9. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBKY NEBO SLUŽBY TŘETÍ STRANY
  10. ZATíMCO ŘEšENí CSP MŮŽE POSKYTOVAT INFORMACE (VČETNĚ ODKAZŮ NA WEBOVé STRáNKY A DALšíCH KONTAKTNí INFORMACE) SOUVISEJíCí S VýROBKY NEBO SLUŽBAMI NABíZENýMI TŘETíMI STRANAMI, JAKO NAPŘ. MECHANIKY NEBO DODAVATELI AUTOMOBILOVýCH DíLŮ, NEPOTVRZUJEME NEBO NESCHVALUJEME INFORMACE, VýROBKY NEBO SLUŽBY POSKYTOVANé TŘETíMI STRANAMI, ANI NEZARUČUJEME KVALITU, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST PRO úČELY POUŽíVáNí TAKOVýCH INFORMACí, VýROBKŮ A SLUŽEB. BERETE NA VĚDOMí A SOUHLASíTE, ŽE INFORMACE, VýROBKY A SLUŽBY POSKYTOVANé TŘETíMI STRANAMI NEJSOU POD NAší KONTROLOU, A ŽE POUŽíVáTE TAKOVé INFORMACE, VýROBKY A SLUŽBY ZCELA NA VAšE VLASTNí RIZIKO.

 28. Omezení odpovědnosti
 29. V MAXIMáLNíM ROZSAHU POVOLENéM APLIKOVATELNýMI PRáVNíMI PŘEDPISY NEBUDEME V ŽáDNéM PŘíPADĚ ODPOVĚDNI ZA šKODY (VČETNĚ PŘEDEVšíM PŘíMýCH, NEPŘíMýCH, NáHODNýCH, NáSLEDNýCH, ZVLášTNíCH, MIMOŘáDNýCH šKOD NEBO ZVýšENýCH ODšKODNĚNí, UšLýCH ZISKŮ, ZTRáTY MOŽNOSTI POUŽíVáNí, ZTRáTY DAT, OSOBNí úJMY, POKUT, NáKLADŮ, SANKCí ČI JINýCH ZáVAZKŮ) NA ZáKLADĚ ZáRUKY, SMLOUVY, PORUšENí POVINNOSTI, NEDBALOSTI, ODPOVĚDNOSTI NEBO JINéHO PRáVNíHO TITULU BEZ OHLEDU NA SKUTEČNOST, ZDA JSME SI VĚDOMI MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVýCH šKOD VYPLýVAJíCíCH A NEBO SOUVISEJíCíCH S: POUŽíVáNíM NEBO NEMOŽNOSTí POUŽíVAT ŘEšENí CSP, POUŽíVáNíM NEBO SPOLEHNUTíM SE NA OBSAH ZOBRAZOVANý V ŘEšENí CSP, NEBO TĚMITO PODMíNKAMI POUŽíVáNí.

  V PŘíPADĚ, ŽE NENí PŘEDCHOZí OMEZENí POVOLENO APLIKOVATELNýMI PRáVNíMI PŘEDPISY, NEPŘESáHNE NAšE CELKOVá ODPOVĚDNOST SOUVISEJíCí S TĚMITO PODMíNKAMI POUŽíVáNí NEBO POUŽíVáNíM ČI NEMOŽNOSTí POUŽíVAT ŘEšENí CSP ČáSTKU 1000 CZK

  . PRO JISTOTU UVÁDÍME, ŽE EXISTENCE JEDNOHO NEBO VíCE NáROKŮ V RáMCI TĚCHTO PODMíNEK POUŽíVáNí NENAVýší MAXIMáLNí HODNOTU ODPOVĚDNOSTI.

 30. Odškodnění
 31. Ochráníte, odškodníte a zajistíte naši společnost a všechny naše vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a jednatele před a proti nárokům, žalobám, požadavkům, odškodněním, ztrátám, škodám, pokutám, sankcím či jiným nákladům nebo výdajům jakéhokoli druhu, včetně přiměřených právních a účetních poplatků vyplývajících z nebo souvisejících s:

  1. Vašimi Uživatelskými aplikacemi, včetně našeho užívání a distribuce vašich Uživatelských aplikací podle bodu 8
  2. Vašimi obchodními značkami nebo logy, včetně našeho užívání vašich obchodních značek nebo log podle bodu 8
  3. Vaším porušením ustanovení těchto Podmínek používání nebo dokumentů zde uvedených;
  4. Vaším porušením zákonů nebo práv třetí strany (včetně práv duševního vlastnictví) nebo
  5. Vaším používáním Řešení CSP (nebo používáním třetí stranou prostřednictvím vašeho Uživatelského ID).

 32. Trvání, ukončení a přetrvání některých ustanovení
  1. Tyto Podmínky používání vstoupí v platnost v den, kdy poprvé použijete Řešení CSP, a budou účinné až do jejich ukončení některou ze stran (dále pouze jako "Trvání"). Kterákoli ze stran může ukončit tyto Podmínky používání následovně:
   1. můžeme ukončit tyto Podmínky používání kdykoli a s okamžitým účinkem podáním výpovědi dle našeho uvážení, a to emailem (zaslaným na vaši aktuální emailovou adresu registrovanou u naší společnosti) nebo prostřednictvím Řešení CSP
   2. můžete ukončit tyto Podmínky používání kdykoli a s okamžitým účinkem podáním (emailem nebo prostřednictvím dostupných rozhraní v rámci Řešení CSP) žádosti o smazání vašeho Uživatelského ID, ukončení používání Řešené CSP a odinstalaci a smazání Mobilní aplikace CSP.
  2. Následující body společně s dalšími ustanoveními těchto Podmínek používání, které výslovně nebo svým charakterem přetrvají ukončení nebo vypršení Podmínek nebo u kterých se předpokládá jejich plnění nebo dodržování i po ukončení nebo vypršení těchto Podmínek používání, přetrvají vypršení nebo ukončení těchto Podmínek používání z jakéhokoli důvodu: bod 11 (Vlastnictví), 15(b) (Záruka ochrany osobních údajů),16 (Viry), 17 (Nikoliv důvěrné informace), 18 (Zřeknutí se odpovědnosti), 19 (Omezení odpovědnosti), 20 (Odškodnění), 21(b) (Přetrvání) a 22 (Všeobecná ustanovení).

 33. Všeobecná ustanovení
  1. Rozhodné právo
  2. Vyjma případů vymezených aplikovatelnými právními předpisy místa vašeho bydliště, sídla nebo fyzického pobytu se budou tyto Podmínky používání řídit platnými zákony České Republiky. Tyto zákony se týkají vašeho přístupu k Řešení CSP a jeho používání. Řešení CSP budete používat pouze v jurisdikcích, kde může být legálně používáno. Vyjma případů vymezených aplikovatelnými zákony místa vašeho bydliště, sídla nebo fyzického pobytu tímto souhlasíte s výhradní jurisdikcí a soudní příslušností soudů v Praze, České Republice, co se týče všech sporů vyplývajících z nebo souvisejících s používáním Řešení CSP.

  3. úplná dohoda
  4. Tyto Podmínky používání tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností CSP ohledně jejich předmětu a nahrazují veškerá předchozí nebo současná ujednání a návrhy, ať už elektronické, písemné nebo ústní, mezi vámi a společností CSP s ohledem na Řešení CSP. Tištěná verze těchto Podmínek používání a jakékoli oznámení učiněné elektronickou formou bude přípustné pro soudní nebo správní jednání související s těmito Podmínkami používání ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy vytvářené a uchovávané v tištěné podobě.

  5. Zřeknutí se
  6. Pokud nebudeme trvat na dodržování některého ustanovení těchto Podmínek používání, nebude toto považováno za zřeknutí se takového ustanovení nebo příslušného práva. Zřeknutí se ustanovení těchto Podmínek používání musí být učiněno písemně a zřeknutí se v jednom případě nezabrání vynucení takového ustanovení v jiných situacích.

  7. Oddělitelnost
  8. Pokud bude ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek používání označeno soudem s příslušnou jurisdikcí za neplatné, nezákonné nebo jinak nevynutitelné, bude takové ustanovení odděleno od těchto Podmínek používání a všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek používání zůstanou platná a účinná. Pokud by některé neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení bylo platné, vynutitelné nebo zákonné, byla-li by odstraněna jeho část, bude toto ustanovení platit s úpravou nezbytnou pro jeho účinnost. Pokud není úprava podle předchozích dvou vět možná, nebude neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné ustanovení považováno za součást těchto Podmínek používání a všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek používání zůstanou platná.

  9. Postoupení
  10. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nepostoupíte tyto Podmínky používání třetí straně. Můžeme postoupit tyto Podmínky používání nebo práva dle těchto Podmínek používání třetí straně bez vašeho souhlasu. Postoupení v rozporu s tímto bodem bude neplatné. Podmínky těchto Podmínek používání budou závazné pro řádné nabyvatele. Tyto Podmínky používání budou svědčit ve prospěch a budou závazné pro Strany, jejich řádné právní nástupce a nabyvatele.

 34. Doplňující licenční podmínky Apple App Store
 35. Pokud je vám Mobilní aplikace CSP poskytována prostřednictvím App Store společnosti Apple Inc. (společnost App Inc. a její pobočky jsou společně označovány jako "Apple"), platí pro vás kromě těchto Podmínek používání také následující podmínky:

  1. Strany berou na vědomí, že jsou tyto Podmínky používání uzavřeny mezi stranami, nikoli se společností Apple. Odpovědnost za Mobilní aplikaci CSP a její obsah se řídí těmito Podmínkami používání.
  2. Bez ohledu na zde uvedená ustanovení, která jsou s tímto rozporu, můžete užívat Mobilní aplikaci CSP pouze na iPhonu nebo iPodu, který vlastníte nebo obsluhujete.
  3. Vy i naše společnost bereme společně na vědomí, že společnost Apple nemá povinnost poskytovat údržbu nebo podporu pro Mobilní aplikaci CSP.
  4. Pokud není Mobilní aplikace CSP v souladu s platnou zárukou, můžete uvědomit společnost Apple a Apple vám vrátí uhrazenou kupní cenu za Mobilní aplikaci CSP (pokud byla uhrazena). Kromě předchozího ustanovení nebude mít společnost Apple žádnou jinou záruční povinnost v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony, co se týče Mobilní aplikace CSP, a další případné nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje přičitatelné nesouladu se zárukou se budou řídit těmito Podmínkami používání.
  5. Jakékoliv nároky související s Mobilní aplikací CSP, s odpovědností za produkt, nesouladem s platnými zákonnými a regulačními požadavky nebo nároky v rámci ochrany spotřebitele či jiné podobné legislativy, se řídí těmito Podmínkami používání a společnost Apple za ně není odpovědná.
  6. Jakákoli stížnost třetí strany namítající, že Mobilní aplikace CSP nebo vaše vlastnictví a používání Mobilní aplikace CSP porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany, se bude řídit těmito Podmínkami používání a společnost Apple nebude odpovědná za prošetření, obhajobu, narovnání či řešení takovéto stížnosti na porušení práva duševního vlastnictví.
  7. Prohlašujete a zaručujete, že: (i) nejste v zemi, na kterou je uvaleno embargo americké vlády nebo která je americkou vládou označena za zemi "podporující terorismus"; nebo (ii) nejste uvedeni na seznamu americké vlády zakázaných nebo omezených subjektů.
  8. Můžete nás písemně kontaktovat ohledně poznámek, otázek, stížností nebo reklamací souvisejících s Mobilní aplikací CSP.
   Jméno: Petr Hais, CTO
   Adresa: City Smart Parking s.r.o., Karviná - Fryštát, Vydmuchov 707/20, PSČ 733 01, Czech Republic
   Emailová adresa: petr@eparkomat.com.
  9. Společnost Apple je oprávněnou třetí stranou těchto Podmínek používání a může je vůči Vám uplatňovat.
  10. Pokud je některá z těchto Podmínek používání neodpovídající nebo v rozporu s platnými směrnicemi společnosti Apple pro Minimální podmínky developerské licenční smlouvy s koncovým uživatelem (aktuální verze k datu, kdy byly tyto Podmínky používání naposledy aktualizovány, je umístěna na adrese: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/) nebo se Smluvními podmínkami App Store (aktuální verze k datu, kdy byly tyto Podmínky používání naposledy aktualizovány, je umístěna na adrese: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ca/terms.html), budou v rozsahu příslušného nesouladu nebo rozporu platit směrnice společnosti Apple pro Minimální podmínky developerské licenční smlouvy s koncovým uživatelem nebo Smluvní podmínky App Store.

 36. Google Play

Pokud je Vám Mobilní aplikace CSP poskytována prostřednictvím společnosti Google Inc. (společnost Google Inc. a její pobočky jsou společně označovány jako " Google "), platí pro vás kromě těchto Podmínek používání také následující podmínky:

 1. Berete na vědomí, že společnost Google není odpovědná za poskytování podpory pro Mobilní aplikaci CSP.
 2. Pokud je některá z těchto Podmínek používání neodpovídající nebo v rozporu s Developerskou distribuční smlouvou Google Play (aktuální verze k datu, kdy byly tyto Podmínky používání naposledy aktualizovány, je umístěna na adrese: https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html ), budou v rozsahu příslušného nesouladu nebo rozporu platit podmínky Developerské distribuční smlouvy Google Play společnosti Google.

[a] Musí se upravit na finální URL