Směrnice o ochraně soukromí společnosti CITY SMART PARKING

Společnost City Smart Parking s.r.o. („ CSP “) se zavazuje zajistit transparentnost při shromažďování a používání vašich osobních údajů. Směrnice o ochraně soukromí níže popisuje, jakým způsobem shromažďujeme a používáme osobní údaje, a za jakých okolností tyto údaje můžeme sdílet. Tato Směrnice o ochraně soukromí se vztahuje na postupy ochrany soukromí: (a) naší webové stránky umístěné na www.eparkomat.com/app a www.eparkomat.com  („ Webové stránky CSP “); (b) naší platformy (včetně API požadovaných pro přístup na platformu), která zajišťuje služby propojení mobilní aplikace eParkomat („ Platforma CSP “); (c) softwaru pro mobilní zařízení, který vám poskytujeme prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play, včetně, ale nikoli výlučně, naší mobilní aplikace eParkomat („ Mobilní aplikace CSP “); a (d) hardwarového zařízení Mojio pro vozidlo („ Hardwarové zařízení Mojio“)  (společně s Webovovými stránkami eParkomat, Platformou eParkomat a Mobilní aplikací eParkomat „ řešení CSP “).

 1. Shromažďování údajů
 2. Společnost CSP poskytuje službu chytrého parkování propojením vozidla s aplikací eParkomat, která vám umožňuje získat přístup k informacím o parkování na ulicích i komerčních parkovištích. Prostřednictvím Aplikace eParkomat může společnost CSP shromažďovat následující typy údajů:

  1. Údaje o účtu:
  2. Je možné, že pro přístup k určitým funkcím řešení CSP (např. Chytré Auto T-Mobile) a jejich používání si budete muset založit účet v aplikaci eParkomat („ účet “) prostřednictvím dostupných rozhraní řešení CSP, tj. Aplikací eParkomat. Během procesu registrace po vás můžeme chtít zadání celého jména, e-mailové adresy, SPZ. Dále budete požádáni o zvolení uživatelského jména, hesla.

   Během zakládání účtu (nebo po dokončení registrace) můžete prostřednictvím platforem, jako je Facebook, Google plus zadat své přihlašovací údaje a heslo k sociálním médiím. Pokud tak učiníte, udělujete nám tím přístup k určitým údajům ze sociálního účtu (v souladu s nastavením soukromí v tomto účtu), včetně, ale nikoli výlučně, údajů o profilu, celého jména, uživatelského jména, e-mailové adresy. Veškeré takové údaje poskytuje přímo sociální platforma, jejíž použití vašich osobních údajů podléhá jejím vlastním zásadám o ochraně soukromí a podmínkám používání.

  3. Údaje z Hardwarového zařízení Mojio (Chytré Auto T-Mobile)
  4. Shromažďujeme a používáme níže uvedené údaje o vozidle, v němž jste nainstalovali Hardwarové zařízení Mojio. Některé tyto údaje získáváme prostřednictvím poskytovatele mobilních služeb. Další informace o interakci Hardwarového zařízení Mojio s mobilní sítí viz oddíl 3 odst. (b) „Poskytovatelé mobilních služeb“.

   1. Údaje týkající se vozidla
   2. Shromažďujeme údaje o stavu vašeho vozidla s cílem poskytnout vám zpětnou vazbu o vašich návycích ohledně parkování.

   3. Údaje o poloze vozidla
   4. Shromažďujeme údaje o poloze vašeho vozidla a polohy zaparkovaného vozidla.

    Pokud se na Platformu přihlásíte z mobilního zařízení, můžete být požádáni o sdílení vaší geografické polohy pro účely využití našich služeb geopolohy. Dále můžete být požádáni o to, abyste nám umožnili přístup k seznamu kontaktů a telefonním číslu vašeho zařízení, abyste mohli používat některé funkce řešení CSP, jako je sdělování polohy vozidla vašim kontaktům.

  5. Platební údaje
  6. V rámci platby za řešení CSP budete sdělovat své platební údaje společnosti MPLA s.r.o., jejíž používání vašich osobních údajů podléhá jejím vlastním Zásadám o ochraně soukromí  a Podmínkám poskytování služeb . Nemáme přístup k žádným platebním ani finančním údajům, jako jsou čísla kreditních karet.

  7. Údaje, které shromažďujeme automaticky při vaší návštěvě naší webové stránky nebo při použití našich aplikací
  8. Jakmile si nainstalujete jednu z Aplikací CSP nebo prostřednictvím počítače, tabletu, smartphonu nebo jiného zařízení načtete Webovou stránku CSP, můžeme automaticky shromažďovat údaje o zařízení a tom jak je používáte. Tyto údaje mohou zahrnovat typ zařízení, operační systém, prohlížeč (například zda používáte prohlížeč Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome nebo jiný), poskytovatele internetových služeb, název domény, vaši IP adresu, identifikační číslo zařízení (nebo UDID), datum a čas, kdy jste využili naši službu, webovou stránku, která vás odkázala na Webovou stránku CSP, vámi požadované webové stránky, datum a čas těchto požadavků a vaši fyzickou polohu. Další informace viz oddíl 7 „Cookies a další technologie sledování“.

 3. Použití údajů
 4. Výše uvedené údaje používáme k(e):

  1. poskytování řešení CSP;
  2. opravě, údržbě, vylepšování a úpravě řešení CSP;
  3. komunikaci s vámi (např. reakci na vaše dotazy nebo poznámky);
  4. dodržování zákonných a regulačních požadavků;
  5. propagaci našich produktů a služeb;
  6. zasílání nabídek našich obchodních partnerů, které by vás mohly zajímat, v souladu s vaším souhlasem; a
  7. jiným účelům s vaším souhlasem.

  Za předpokladu, že údaje anonymizujeme tak, aby již nemohly být spojeny s vámi ani s vaším vozidlem, je můžeme použít k jakémukoli účelu.

 5. Sdělování údajů
 6. údaje můžeme předávat nebo sdělovat následovně:

  1. Ujednání s poskytovateli služeb
  2. Vaše údaje mohou být předávány (nebo jinak poskytovány) našim pobočkám a dalším třetím stranám, které poskytují služby naším jménem. Naši poskytovatelé služeb dostanou údaje, které potřebují k výkonu jejich určených funkcí, a nejsou oprávněni používat ani sdělovat osobní údaje pro jejich vlastní marketingové či jiné účely.

  3. Poskytovatelé mobilních služeb
  4. Abyste měli přístup k určitým funkcím s použitím Hardwarového zařízení Mojio, Hardwarové zařízení Mojio musí být připojeno k mobilní síti prostřednictvím poskytovatele mobilních služeb (např. T-Mobile CZ, T-Mobile USA, Deutsche Telekom). Jakmile je Hardwarové zařízení Mojio připojeno k mobilní síti, Hardwarové zařízení Mojio sdílí vaše údaje s poskytovatelem mobilních služeb pro účely zajišťování určitých funkcí řešení CSP. údaje budou sdíleny v souladu se směrnicí o ochraně soukromí a podmínkami používání poskytovatele mobilních služeb.

  5. Sdělování údajů za účelem splnění zákonných požadavků
  6. My a naši poskytovatelé služeb jsme oprávněni poskytnout vaše osobní údaje v reakci na příkaz k domovní prohlídce nebo jiný právně závazný dotaz nebo příkaz, případně jinému orgánu (např. orgánu prosazujícímu právo), pro účely vyšetřování porušení smlouvy či zákona nebo zjištění, odstranění či zabránění podvodu, nebo na základě jiného požadavku nebo povolení zákonů či zákonných postupů Evropy, Kanady, USA či jiné země. Vaše osobní údaje mohou být dále v případě potřeby sděleny za účelem zjištění, uplatnění nebo obhájení právních nároků a za účelem vyšetřování nebo zamezení skutečné nebo domnělé ztrátě či poškození osob či majetku.

  7. Prodej podniku
  8. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám v souvislosti s obchodní transakcí, včetně fúze nebo prodeje (včetně převodů v rámci úpadku nebo konkurzu) zahrnující společnost CSP nebo její část nebo v rámci reorganizace podniku, prodeje akcií nebo aktiv, nebo jiné změny v ovládání podniku, a to i za účelem určení, zda v dané transakci nebo obchodním vztahu pokračovat.

  9. Anonymizované údaje
  10. údaje, které jsou anonymizované, takže je s vámi nelze spojit, mohou být sdíleny s třetími stranami nebo třetím stranám prodány.

 7. Předávání do zahraničí
 8. Vaše údaje mohou být ukládány a zpracovávány námi, našimi pobočkami a poskytovateli služeb – třetími stranami v Evropě, v Kanadě, v USA nebo v jiných jurisdikcích, které nemusí mít zavedenou ochranu údajů nebo jiné zákony, které by poskytovaly takovou úroveň ochrany jako v zemi vašeho bydliště. V případě, že budou osobní údaje předány do Evropy, Kanady, USA nebo jiné cizí jurisdikce, budou podléhat zákonům dané jurisdikce a mohou být sdělovány či poskytovány soudům, výkonným orgánům a státním orgánům v souladu s příslušnými zákony. Používáním řešení CSP udělujete souhlas s předáváním, zpracováváním a ukládáním vašich osobních údajů v zemích mimo zemi vašeho bydliště včetně Kanady a USA, jak je uvedeno v této směrnici o ochraně soukromí.

 9. Ochrana a uchovávání osobních údajů
 10. Zavedli jsme přiměřená administrativní, technická a fyzická opatření s cílem chránit osobní údaje, které máme v držení a pod svou kontrolou, proti odcizení, ztrátě a neoprávněnému přístupu, použití, modifikaci a sdělení. Ve vztahu k zaměstnancům a autorizovaným poskytovatelům služeb, kteří potřebují mít přístup k vašim osobním údajům za účelem splnění jejich pracovních povinností, omezujeme přístup k těmto osobním údajům na rozsah, v němž tito zaměstnanci a poskytovatelé služeb osobní údaje skutečně potřebují.

  Naše procesy uchovávání osobních dat jsou navrženy tak, aby byly osobní údaje uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené výše nebo pro účely splnění zákonných povinností.

 11. Přístup k osobním údajům
 12. S výhradou určitých výjimek stanovených zákonem máte právo na přístup ke svým osobním údajům pod naší kontrolou, na jejich aktualizaci a na opravu nepřesností v nich. Dále jste oprávněni vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů pro přímé marketingové účely. Můžete žádat o přístup, aktualizaci a opravu vašich osobních údajů pod naší kontrolou nebo vznášet námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů pro přímé marketingové účely prostřednictvím níže uvedeného e-mailu nebo poštovní adresy. Můžeme požadovat sdělení určitých osobních údajů pro účely ověření totožnosti osoby, která žádá o přístup ke svým osobním údajům.

 13. Cookies a další technologie sledování
 14. Cookies a další technologie sledování používáme pro následující účely: (i) provoz Webové stránky CSP (tzv. „nezbytně nutné cookies“, které jsou nezbytné k tomu, abyste se na Webové stránce mohli pohybovat a používat její funkce, jako je přístup do zabezpečených částí Webové stránky); (ii) předkládání nabídek, které vás mohou zajímat (a to i na webových stránkách třetích stran) (tzv. „cílené nebo reklamní cookies“, které shromažďují údaje o vašich zvycích při prohlížení webových stránek a které se používají k poskytování reklamy přizpůsobené vám a vašim zájmům); (iii) personalizace obsahu Webové stránky CSP (tzv. „funkční cookies“, díky nimž si Webová stránka pamatuje vaše volby a nabízí vylepšené, osobnější funkce), (iv) poznání toho, jak řešení CSP funguje a jak je využíváno, a jeho zajišťování nebo vylepšování (tzv.„výkonnostní nebo analytické cookies“, které slouží ke shromažďování údajů o vašem používání řešení CSP). Některé cookies existují pouze během určité relace a některé trvají více relací.

  Také třetí strany mohou nastavovat cookies při vaší návštěvě Webové stránky CSP.

  Můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás při příjmu cookie upozornil, nebo aby určité cookies nepřijímal. Pokud se však rozhodnete nepřijímat cookies z Webové stránky CSP, nemusí vám být umožněno využívat všechny funkce Webové stránky CSP. Pokud chcete smazat cookies, které již ve vašem počítači nebo jiném zařízení jsou, řiďte se pokyny vašeho softwaru pro správu souborů k nalezení souboru nebo adresáře, který cookies ukládá.

  Dále používáme technologie sledování v rámci aplikací s cílem dozvědět se, jak řešení CSP funguje a jak je využíváno. Shromažďování údajů generovaných používáním Aplikací CSP můžete zabránit tak, že Aplikace CSP odinstalujete.

 15. Do Not Track (Nesledovat)
 16. Většina webových prohlížečů obsahuje nastavení „do not track“ neboli „nesledovat“. Nelze však zaručit jistotu ani konzistenci s ohledem na dopad, jaký toto nastavení má na shromažďované údaje nebo na prohlížení webových stránek ze strany uživatele. S ohledem na provoz mnoha jiných stránek tedy platí, že pokud toto nastavení povolíte, nezmění to typ údajů sdílených s počítačem ani způsob jejich využívání při návštěvě Webové stránky CSP.

 17. Webové stránky třetích stran
 18. Webová stránka CSP může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nám nepatří a které nemáme pod kontrolou. Nemáme žádný vliv na ochranu soukromí poskytovanou těmito webovými stránkami ani na jejich obsah, nekontrolujeme je a neneseme za ně odpovědnost. Pokud na takový odkaz kliknete, opustíte naši službu a přejdete na jinou stránku. Během tohoto procesu od vás může získat osobní údaje jiný subjekt.

 19. Aktualizace směrnice o ochraně soukromí
 20. Tuto směrnici o ochraně soukromí můžeme aktualizovat v případě nutnosti zohlednit změny v našich postupech týkajících se ochrany soukromí. Pokud tuto směrnici o ochraně soukromí změníme, změny budou zohledněny v aktualizované směrnici o ochraně soukromí, která bude zveřejněna na této stránce a případně oznámena e-mailem. Veškeré změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění či případně e-mailového oznámení, nebo k jinému stanovenému datu. Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali, neboť se zde dozvíte nejnovější informace o našich postupech týkajících se ochrany soukromí.

 21. Kontaktujte nás
 22. Společnost CSP vítá vaše poznámky a dotazy ohledně této směrnice o ochraně soukromí a užívání vašich osobních údajů. Abychom mohli zodpovědět váš dotaz, budeme od vás potřebovat vaše celé jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se neváhejte obrátit na našeho vedoucího pracovníka pro ochranu soukromí (Privacy Officer).

  E-mailem:

  privacy@eparkomat.com

  Poštou:

  Privacy Officer

  City Smart Parking s.r.o.

  Karviná-Fryštát, Vydmuchov 707/20, PSČ 733 01

  Czech Republic

  18.4.2017